ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ASTERI

We Welcome You To Be Part Of Our Team

Για να υποβάλετε αίτηση, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης και καταθέστε στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των €30

Τραπεζικός Λογαριασμός


ΙΒΑΝ: GR2001722100005210073035778
BIC: PIRBGRAA
Owner: ASTERI NGO


Δωρεά Paypal
 


Τώρα μπορείτε να συνεισφέρετε online για τα έργα του ASTERIs

Το ASTERI NGO δέχεται εθελοντικές δωρεές από ιδιώτες, οργανισμούς, καταπιστεύματα, εταιρείες και ιδρύματα κλπ.[recaptcha id:asteri]

Μείνετε σε επαφή